Kandydaci do Bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w oparciu o Diecezjalny Program Przygotowania do Bierzmowania

Każdy Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z Kryteriami dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania.

Zobowiązania Kandydatów do bierzmowania:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
  • regularnie na każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty
  • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
  • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
  • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych (100% frekwencji)
  • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (min. 10), roratach (min. 8), Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej (min. po 6), Triduum Paschalnym,  nabożeństwach majowych (min. 10)
  • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

 Klasa 7 Szkoły Podstawowej

Przypominamy, że decyzją Ks. Biskupa przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata i polega na szkolnej katechezie oraz udziale w nabożeństwach różańcowych, roratach, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach i majówkach. Każdy Kandydat jest zobowiązany do comiesięcznej spowiedzi i Komunii Świętej pierwszopiątkowej.

 

 

Klasa 8 Szkoły Podstawowej

Deklaracja kandydata
karta poświadczenia bierzmowania Proszę wydrukować w formacie A6 !!
deklaracja trzeźwościowa

Kandydat do bierzmowania powinien na I semestr klasy 8 uzyskać minimum dostateczną ocenę z religii oraz ocenę poprawną za sprawowanie!!!

Spotkanie w parafii w każdy III piątek miesiąca.
Najbliższe: 17 kwietnia 2021r., godz. 18.00 – Jaworki

Sakrament bierzmowania będzie udzielony przez ks. bpa Leszka Leszkiewicza, dnia 21 kwietnia 2021r. o godz. 16.30 w Szczawnicy.