Regulamin użytkowania Kaplicy Cmentarnej
w Szlachtowej

 1. Kaplica Cmentarna służy wyłącznie modlitwom za zmarłych.

 2. Zarządcą Kaplicy jest ks. Proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej, a Gospodarzem p. Komorek Jakub.

 3. Obsługą pogrzebów zajmuje się zakład pogrzebowy zamówiony przez Rodzinę Zmarłego.

 4. Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada Gospodarz. Zakład pogrzebowy organizujący pogrzeb jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Gospodarza.

 5. Kaplica wyposażona jest w katafalk chłodniczy do przechowywania dwóch ciał zmarłych osób. Górna jego część jest przeszklona, dolna zakrywa całkowicie trumnę. W przypadku dwóch zgonów w dolnej części przechowywane jest ciało zmarłej /zmarłego, którego pogrzeb jest w terminie późniejszym.

 6. W Kaplicy odmawiany jest różaniec za zmarłych – godzinę ustala rodzina po wcześniejszym ustaleniu z Gospodarzem Kaplicy (Gospodarz otwiera
  i zamyka Kaplicę po nabożeństwie różańcowym).

 7. Klucze do Kaplicy posiada ks. Proboszcz oraz Gospodarz Kaplicy.

 8. Zwłoki do Kaplicy przywozimy:

a) w dni powszednie od godz. 800 do godz. 1600 po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Gospodarzem Kaplicy,

b) w niedzielę i święta tylko po telefonicznym ustaleniu (tel. 606 695 898)

 1. Osobom postronnym zakazuje się jakichkolwiek zmian ustawień katafalku chłodniczego (uruchamianie, wyłączanie, zmiana temperatury chłodzenia itd.) oraz samodzielnego otwierania urządzenia lub wyjmowania zwłok.

 2. Za wszystkie ewentualne zniszczenia i uszkodzenia w Kaplicy w czasie przechowywania ciała zmarłego odpowiedzialność materialną ponosi rodzina zmarłego.

 3. Dla zmarłych parafian Kaplica jest udostępniana nieodpłatnie.

 4. Istnieje możliwość przechowywania przed pogrzebem ciał zmarłych
  z okolicznych parafii, gdy katafalk chłodniczy nie jest zajęty. Szczegółowe informacje udziela Proboszcz parafii lub Gospodarz Kaplicy. Rodzina zmarłego ponosi koszty funkcjonowania Kaplicy (energia elektryczna, ogrzewanie, środki czystości, konserwacja budynku i sprzątanie).

 5. Po każdym pogrzebie Kaplica będzie sprzątana, a chłodnia czyszczona przez Gospodarza specjalnym środkiem dezynfekującym.

Regulamin użytkowania Kaplicy Cmentarnej wchodzi w życie
z dniem 1 grudnia 2019r.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 23 października 2019r.