„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”

/KKK 1213/

 

Wymagania i formalności:

 

1. Dziecko do chrztu św. mają obowiązek zapisać tylko rodzice lub jedno z rodziców (a nie np. babcia)

2. Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.

3. Rodzice przynoszą akt urodzenia dziecka z USC, dowody osobiste obojga rodziców (w celu dokładnego spisania danych) i adres zamieszkania rodziców chrzestnych.

4. Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego, podpisują zobowiązanie, że wychowają dziecko w wierze katolickiej oraz, że w najbliższym czasie wezmą ślub kościelny (jeśli nie mają przeszkód).

5. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat, przyjęły sakrament bierzmowania, prowadzą życie zgodne z moralnością katolicką.

6. Jeśli ojciec lub matka chrzestna są z innej parafii to przynoszą zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

7. Po zapisaniu, kapłan w kancelarii daje rodzicom dziecka kartki do spowiedzi dla nich samych i dla rodziców chrzestnych. Otrzymane kartki do spowiedzi św. mają być podpisane przez spowiednika.