Oświadczenie pełnomocnika niezbędne do odbioru odpisu z ksiąg parafialnych.

Oświadczenie pełnomocnika.docx

Oświadczenie pełnomocnika.pdf