Pieśń do Św. Jana Chrzciciela

Obrał Cię Bóg już dzieciną
Na znak swej mocy i chwały
byś chwiejną nie giął się trzciną,
lecz jak dąb wyrósł wspaniały.
Pan Cię ukochał, wybrał wśród wielu.
Módl się za nami, Janie Chrzcicielu!
O, Święty Janie Chrzcicielu!
Tyś ścieżki równał przed Panem,
Tyś drogę Jemu prostował.
Łaski niezmierne Ci dane,
proroczy, wielki dar słowa.
Chrystus z rąk Twoich przyjął chrztu znamię,
Boga Chrzcicielu, módl się za nami!
O, Święty Janie Chrzcicielu!
Umiałeś wiernie trwać w wierze
i brać ją mężnie w obronę.
I życie oddać w ofierze
za prawdy ludziom głoszone.
Naucz nas zawsze bronić swej wiary,
uproś nam Ducha szczerej ofiary!
O, Święty Janie Chrzcicielu!