Ogłoszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła 9 czerwca
2024 r.

 1. Trwa miesiąc czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcam do
  udziału w nabożeństwach czerwcowych.
   Msze św. w tygodniu: W Szlachtowej: w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1700;
   W Jaworkach: wtorek i czwartek o g. 1800 i w sobotę Msza św. z lit niedzielną o godz. 1700
  . W liturgii tygodnia: we wtorek św Barnaby Ap, w środę bł Romana Sitki męcz. w piątek bł
  Michała Kozala bpa i męcz.
 2. W sobotę 15 czerwca mija 12 rocznica objęcia Diecezji tarnowskiej przez bpa Andrzeja Jeża.
  Polecajmy Panu Bogu w naszych modlitwach Jego posługę.
 3. W niedzielę w Starym Sączu odbędzie się diecezjalne Święto Rodziny i 25 rocznica pobytu
  Jana Pawła II w Starym Sączu.
 4. W tym tygodniu w środę o godz 12.30 uczniowie kl VII będą mieć egzamin przed przyjęciem
  Sakr. Bierzmowania. Zapraszamy kandydatów wraz z rodzicami.
 5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła p. Dariuszowi i Helenie Zachwieja na sobotę zapraszam p
  Annę i Dariusza Rekowskich. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na cele parafialne i do puszek na
  uniwersytet Jana Pawła II
  Zachęcam do czytania prasy katolickiej w „Gościu” m. in. O kulcie Serca Jezusa i Maryi
 6. Serdecznie dziękuje za czas modlitwy w oktawie Bożego Ciała, za dbanie o piękno liturgii i
  udział w procesjach. W tym roku Uroczystość św Jana Chrzciciela w Jaworkach 30 VI g. 11.00