Ogłoszenia duszpasterskie – Jaworki
30 Niedziela Zwykła – 29 października 2017 r.

 1. Dzisiaj dziękujemy za dar naszych świątyń. W modlitwach polecamy budowniczych oraz wszystkich zabiegających o ich piękno.

 2. W środę miało miejsce spotkanie Rady Parafialnej. Przewodniczącym Rady został wybrany p. Piotr Surowiec, zastępcą p. Andrzej Mos, a sekretarzem p. Wiesława Sajdak-Tokarczyk.
 3. Kończy się miesiąc październik. We wtorek ostatnie nabożeństwo różańcowe. Dzieci prosimy o przyniesienie swoich plansz z naklejkami.
 4. W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny, możemy zyskiwać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby zyskać odpust zupełny, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, odmówić w kościele modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga, oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach Ojca Świętego i wyzbyć się przywiązania do najmniejszego nawet grzechu. Także od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę można zyskać odpust zupełny, zaś w pozostałe dni listopada – odpust cząstkowy.

Msze św. będą w Szlachtowej rano o godz. 700 w kościele i o godz. 1400 na Cmentarzu. W Jaworkach o godz. 1100 z procesją na Cmentarz. Uporządkujmy groby naszych bliskich, ale starajmy się to zrobić tak, by jak najmniej wyrzucać śmieci do kontenerów i w ten sposób przyczynić się do obniżenia rachunków jakie parafia płaci za wywóz śmieci.

W oktawie modlitw za zmarłych Msze św. będą codziennie w Szlachtowej o godz. 1700 i w Jaworkach o godz. 1800, a pozostałe dni listopada co drugi dzień, tak jak w ciągu roku.

Od Dnia Zadusznego przez cały listopad w dni powszednie będziemy odmawiać różaniec z wypominkami listopadowymi 30 min przed Mszą św. Wypominki roczne, będą w niedziele 15 minut przed każdą Eucharystią.

Pierwszego listopada przy bramach Cmentarzy będą zbierane ofiary do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.

 1. Możliwość spowiedzi będzie we wtorek w Szlachtowej od godz. 1600, a w Jaworkach od 1730 – w pozostałe dni tygodnia 30 min. przed Mszą św.

 2. W poniedziałek zbiórka ministrantów i lektorów w Szlachtowej o godz. 1615, a w Jaworkach po różańcu i Mszy św.

 3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca – ponieważ przed Mszą św. będą wypominki, więc nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu. Odwiedziny chorych będą od godz. 900.

 4. W sobotę na zakończenie Mszy św. będzie nabożeństwo pierwszosobotnie.

 5. Za tydzień pierwsza niedziela listopada – zmiana tajemnic różańcowych.

 6. Ponad 90% aborcji w polskich szpitalach to zabijanie dzieci podejrzewanych o chorobę lub upośledzenie. Zamiast pomagać – zabija się je. Nawet wówczas, gdy niewinne dziecko przeżywa nieudaną aborcję, nie udziela się mu pomocy. Taka sytuacja miała miejsce m. in. w Opolu, gdzie nieudaną aborcję przeżyło dziecko z zespołem Downa. Początkowo zaczęto je reanimować, jednak na żądanie lekarzy-aborterów odstąpiono od działań ratujących życie i w obecności personelu medycznego żywe dziecko pozostawiono na pewną śmierć. Niestety, polskie prawo na to pozwala. Możemy to powstrzymać. Od dziś do przyszłej niedzieli odbywa się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL.
 7. Dziękuję za sprzątanie kościoła pani Władysławie Bobak.

 8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym, m.in. obrazek z modlitwą za dusze w czyśćcu. Dla dzieci jest nowy Mały Gość, Promyczka Dobra, Mały Promyczek i dla młodzieży Miłujcie się.