Dnia 26 lutego odbyło się uroczyste przyjęcie do grona ministrantów trzech aspirantów.