30.08.2015 odbyła się „parafiada”.

Artykuł w Gościu Niedzielnym

Galeria