Możliwość zwiedzania kościołów w Szlachtowej i Jaworkach jest zawsze przed i po nabożeństwach.
Zwiedzanie w innym terminie przez grupy zorganizowane wymaga wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia.