Ogłoszenia duszpasterskie
4 Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca 2023 r.

  1. Dzisiaj w Niedzielę radości rozpoczynamy rekolekcje parafialne, nadal w naszych modlitwach polecajmy ks Rafała, którego witamy w naszej parafii. Prośmy Boga by dobrze wykorzystać ten czas na modlitwę, pokutę, słuchanie Bożego Słowa, które ma pomóc przemieniać nasze serca, szczególnie polecajmy tych, którzy oddalili się od Bożej Miłości. Znajdźmy czas na zatrzymanie refleksję i spotkanie z Panem Bogiem. Plan Rekolekcji jest na str. internetowej i w gablocie.

  2. Nauki rekolekcyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej będą w poniedziałek i wtorek o godz. 1015 . W ostatni dzień rekolekcji będzie składka na potrzeby rekolekcji. Spowiedź święta przed każdą Mszą Świętą i we wtorek

  3. Jutro Uroczystość św Józefa przeniesiona z Niedzieli

  4. W Piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Szlachtowej o godz. 1630 po niej Msza św. a w Jaworkach Droga Krzyżowa o 1730 i Msza Św.

  5. Są do nabycia baranki na stół Wielkanocny i paschaliki cena 10 zł

  6. W dalszym ciągu zachęcam do podejmowania codziennego postu proszę zaznaczyć na kartce.

  7. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę p. Barbarze i Czesławowi Symela na sobotę zapraszam p. Katarzynę i Bronisława Struszczyk

  8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

  9. Pani Sołtys wsi Szlachtowa, rada sołecka i rada parafialna zapraszają na spotkanie wiejskie po Mszy świętej do remizy OSP w sprawie ewentualnej budowy hali sportowej przy szkole w Szlachtowej