Podsumowanie roku 2019

Fragment kazania wygłoszonego przez ks. Proboszcza w dniu 5.01.2020r.

Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło” (kard. Stefan Wyszyński).

Dziękczynienie za doświadczenie wspólnoty

Przywołajmy fakty, które miały miejsce w naszej wielkiej rodzinie, jaką jest nasza wspólnota parafialna. O powadze i odpowiedzialności za otrzymane od Boga dary świadczy wasza, drodzy Siostry i Bracia, tu obecność. Dobrze, że tu jesteśmy, razem łatwiej się cieszyć, łatwiej wyciągać wnioski. Pragnę podziękować ks. Marianowi za dotychczasową posługę i pracę w naszej parafii. Dziękuję p. Edmundowi i Czesławowi – naszym kościelnym – za posługę w zakrystii, dbanie o porządek. Dziękuję p. Tomaszowi – organiście za ubogacanie liturgii muzyką organową oraz wszystkim członkom scholii jaworczańskiej i szlachtowskiej za upiększanie śpiewem Mszy św., uroczystości i nabożeństw. Dziękuję, że w organizacji życia parafialnego pomaga Rada Duszpasterska.

Dziękuję różom różańcowym, które są niejako zapleczem duchowym naszej wspólnoty, naszej rodziny parafialnej. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w przygotowywanie uroczystości religijnych. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się i trwają na modlitwie i adoracji. Dziękuję nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej, LSO – ministrantom i lektorom, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, Parafialnemu Oddziałowi Caritas. Dziękuję p. Andrzejowi Koza także za prowadzenie strony internetowe. Bardzo dziękuję wam, Siostry i Bracia, za troskę o kościół, podejmowanie posługi sprzątania, wspieranie akcji charytatywnych i ofiary składne na cele parafialne, a także różne cele ogólno-kościelne. Bardzo dziękuję za życzliwość i dobro okazywane nam – kapłanom.

Dziękczynienie za otrzymane łaski i dobra w sakramentach

Wymiernym, czyli policzalnym świadectwem żywotności każdej parafii jest jej życie sakramentalne. Chociaż każdy sakrament jest naszym osobistym spotkaniem i zjednoczeniem z Chrystusem, to jednak ma on także wymiar wspólnotowy. W zakończonym roku urodziło się i przyjęło chrzest: w Szlachtowej 15 dzieci, a w Jaworkach 8, razem 23 – z czego 5 to dzieci nie mieszkające w naszej parafii. Najczęściej otrzymywały imiona godnych i świętych patronów, aby byli dla nich dobrymi przewodnikami i stróżami przez życie. 7 dzieci z klasy trzeciej przyjęło Komunię Świętą – Chrystusa obecnego w Eucharystii. Mam nadzieję, że rozumieją one i ich rodzice, po co dla nich Chrystus stał się chlebem i jakie jest ich zadanie w codziennym życiu jako chrześcijan. Sakrament bierzmowania – sakrament Ducha Świętego i Mocy – przyjęło 39 naszych młodych parafian z zamiarem bycia dojrzałymi chrześcijanami, którzy mam nadzieję wiarę będą mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Do ołtarza podążyło w tym roku 12 par (w Szlachtowej 8 i w Jaworkach 4 pary), aby wspólnie układać sobie życie, zakładać nowe wspólnoty żywego, domowego Kościoła. Siłą dla nas w codziennym zmaganiu się z codziennością była i zawsze jest Eucharystia – Msza Święta, a przede wszystkim częsta i godnie przyjmowana Komunia Święta. W naszych kościołach udzielono ok. 35 tysięcy Komunii Świętych. Tyle razy i w tylu sercach Chrystus wszedł do naszych domów, aby być naszą mocą, przyjacielem w pracy, w nauce, a dla wielu w samotności i cierpieniu. W parafii mamy osoby starsze, samotne, chore, niepełnosprawne. Na pierwsze piątki i święta z posługą sakramentalną kapłana przyjęło ok. 130 osób. Szafarze Komunii Świętej w niedziele i święta udzielili tym osobom ok. 300 Komunii Świętej. W kończącym się roku z naszej wspólnoty parafialnej odeszło do Pana ze Szlachtowej 15 i z Jaworek 8 osób – razem 23.

Wspólnota parafialna to również kwestie materialno-gospodarcze. W tym roku dokończyliśmy meblowanie zakrystii w Jaworkach, sukcesywnie dokonujemy modernizacji oświetlenia kościoła, zostało wykonane ogrodzenie ogródka przy Domu Seniora, zamontowana kamera przy wiacie na śmieci. W Szlachtowej dokonano renowacji figury Chrystusa przy słupie, trwają prace przy rekonstrukcji ołtarza bocznego – jeśli uzyskamy kolejną dotacje z Urzędu Ochrony Zabytków, to może w tym roku zostanie zakończona. Został wyplantowany teren wokół kościoła, nawieziono 8 wywrotek ziemi, przełożono i wyrównano ponad 100 m2 kostki. Przemalowano płot ogradzający teren kościelno-plebański. Dokończono ocieplanie stropu na strychu plebanii. Nie na wszystkie prace mieliśmy zgromadzone fundusze, więc część z nich wypłacałem z własnych oszczędności. W taki sposób w tym roku została wykonana altana w ogrodzie plebańskim – w całości z moich oszczędności.

W tym roku chciałbym rozpocząć prace przy remoncie ogrodzenia kościoła w Jaworkach. Złożyliśmy wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego – na razie na 8 słupków i 7 przęseł. Całkowity kosztorys to ponad 250 tys. zł. Średnio na 1 przęsło i 1 słupek potrzeba ok. 5 tys. zł. Musimy to zrobić wspólnymi siłami – niestety do tej pory w parafii nie pojawiły się osoby, które chciałby stać się fundatorami jakichś konkretnych przedsięwzięć, jak to jest w wielu innych parafiach.

Parafia miała wobec Kurii Diecezjalnej zobowiązanie za spłatę kredytu bankowego – było to 1 milion zł. To zadłużenie zostało całkowicie spłacone przez przekazanie na rzecz Kurii działki nad kościołem w kierunku Słonej Młaki. Zamysłem ks. Biskupa, jest aby w przyszłości powstał tu diecezjalny ośrodek nowej ewangelizacji – jeśli udałoby się urzeczywistnić tę myśl, byłoby to z dużym pożytkiem dla parafii. Ważne jest, że obecnie parafia nie ma już żadnych zewnętrznych zobowiązań finansowych.