W dniu 14.11.2019r. w Zabierzowie k/Krakowa w pracowni konserwatorskiej p. Rafała Bukowskiego odbyło się spotkanie komisji konserwatorskiej mającej na celu ocenę i zatwierdzenie prac wykonanych dzięki uzyskanym w tym roku dotacjom:

1) Dotacja z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na konserwację figury Chrystusa przy kolumnie biczowania. Figura była mocno zniszczona przez korniki. Figura została oczyszczona, zaimpregnowana, zrekonstruowano stopę Chrystusa, która praktycznie została zjedzona przez korniki, na nowo przemalowana i wyzłocona (wartość pracy to 11682 zł z dotacji MUM oraz wkład własny parafii w kwocie 4000,50 zł)

2) Dotacja od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na rekonstrukcję ołtarza bocznego do kościoła w Szlachtowej. Rekonstrukcja jest dokonywana na podstawie istniejącej starej fotografii. Zamieszczone poniżej fotografie przedstawiają zrekonstruowane elementy struktury ołtarza z drewna sosnowego i lipowego w roku 2019 oraz elementy ołtarza zachowane  i zakonserwowane wcześniej. Wartość wykonanych prac to 14000 zł z dotacji MWKZ oraz 9985zł z wkładu własnego parafii. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku również pozyskamy dotację na dokończenie dzieła, tj. gruntowanie, malowanie i złocenie oraz montaż w kościele.