Przekazanie światełka Betlejemskiego dla kościoła w Szlachtowej.