Niedziela Palmowa wraz z konkursem palm wielkanocnych.