Kandydaci do Bierzmowania

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania „Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania” z dnia 29.09.2017 r.

bierzmowanie_- instrukcja Ks. Biskupa

Zobowiązania Kandydatów do bierzmowania:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
  • regularnie na każdy Pierwszy Piątek miesiąca przystępować do Sakramentu pokuty
  • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
  • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
  • uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych (100% frekwencji)
  • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (min. 10), roratach (min. 8), Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej (min. po 6), Triduum Paschalnym,  nabożeństwach majowych (min. 10)
  • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

 Klasa 6 Szkoły Podstawowej

Przypominamy, że decyzją Ks. Biskupa przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i polega na szkolnej katechezie, comiesięcznych nabożeństwach i spotkaniach w grupach organizowanych w parafii na terenie której mieszka kandydat.

karta zgłoszeniowa do pobrania

 Spotkanie w parafii w każdy I piątek miesiąca.

 ——————————————————————————————————–

Klasa 7 SP oraz
Klasa 2 Gimnazjum

Prosimy o dopilnowanie comiesięcznej spowiedzi i Komunii Świętej oraz o rzetelne dokumentowanie praktyk religijnych w swoich indeksach.

Spotkanie w parafii w każdy III piątek miesiąca.
Najbliższe: 20 kwietnia 2018Msza św. o godz. 1700 w Szlachtowej i spotkanie.

Klasa 3 Gimnazjum

karta poświadczenia bierzmowania Proszę wydrukować w formacie A6 !!
deklaracja trzeźwościowa

Kandydat do bierzmowania powinien na I semestr klasy III uzyskać minimum dostateczną ocenę z religii oraz ocenę poprawną za sprawowanie!!!

Spotkanie w parafii w każdy II piątek miesiąca.
Najbliższe: 13 kwietnia 2018Msza św. o godz. 1700 w Szlachtowej i spotkanie.