Kilka zdjęć z tego rocznego Mikołaja na Szlachtowej.

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica, że znalazły się środki także dla naszych szlachtowakich dzieci.